Αρχική

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων (ΕΕΗΠΧ) ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή της χειρουργικής του ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων στην Ελλάδα και την προώθηση γενικά της ιατρικής επιστήμης και έρευνας στο χώρο της ιδιαίτερης αυτής χειρουργικής εξειδίκευσης που αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και εξελισσόμενους τομείς της χειρουργικής.

Η ΕΕΗΠΧ, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της, επιχειρεί να φέρει τις επιστημονικές εξελίξεις της ειδικότητας μας στο προσκήνιο, μια και αντιμετωπίζουμε μια εκρηκτική αύξηση του όγκου των παθήσεων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων και στην Ελλάδα όπως και παγκοσμίως. Η προσπάθεια μας αυτή, συνεχης όλα αυτά τα χρόνια με πολλαπλές συναντήσεις σε Πανελλήνιο επίπεδο, πρέπει να συνεχιστεί σε πιο συλλογικό επίπεδο για το καλό του Έλληνα ασθενή.

Με το σκεπτικό αυτό σας προσκαλούμε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων σε συνεργασία με την Α’ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Γ.Ν. “Λαϊκό” και διεξάγεται στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα, στις 3-5 Μαρτίου 2017.

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον συναδέλφων και δη νεότερων να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο πολύ ουσιαστικό και πολυπαραγοντικό, όπως αυτό της χώρο της χειρουργικής του Ήπατος, των Χοληφόρων και του Παγκρέατος, και να ανταλλάξουμε εμπειρίες για την εκτίμηση και αντιμετωπιση των συχνά περιπλόκων νοσημάτων της ειδικότητας με εξειδικευμένες και πολυδύναμες πρακτικές.

Οι νεότεροι Ιατροί ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το αντικείμενο του Ήπατος, των Χοληφόρων και του Παγκρέατος, θα έχουν βήμα για να εκφράσουν γνώμες, απορίες και ερωτηματικά που τυχόν θα προκύψουν από την παρακολούθηση των πολυθεματικών εργασιών του συνεδρίου.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων προσδοκούμε να είναι μια κομβική στιγμή ενεργούς παρουσίας της εταιρείας μας στα επιστημονικά δρώμενα, και μια μοναδική ευκαιρία για την συγκέντρωση όλων των μελών μας, καθώς και αποτύπωσης και παρουσίασης του πλούσιο ερευνητικού και επιστημονικού έργου αυτών. Η επιστημονική καταξίωση, η εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και η εμπειρία των Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων συναδέλφων - ομιλητών, από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία επιτυχημένη και γόνιμη εκδήλωση.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην επιτυχία του συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ευάγγελος Φελέκουρας
Αντιπρόεδρος ΕΕΗΠΧ
Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΗΠΧ

Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής
Α' Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ
ΠΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα